Annemieke Wolff, vertrouwenspersoon, Wolff Connect

GECERTIFICEERD VERTROUWENSPERSOON

Mijn missie:  Bijdragen aan het creëren van een veilig en productief werkklimaat

 

Annemieke Wolff, gecertificeerd Vertrouwenspersoon                 Ongewenste omgangsvormen en Integriteit

 

De inzet van een Vertrouwenspersoon is een onmisbaar element in het streven naar een goed werkklimaat en daarmee aan het rendement van medewerker en organisatie. De mogelijkheid om in vertrouwen, in een veilige omgeving, als melder je verhaal te kunnen doen, leidt tot minder verzuim. Een incident hoeft niet tot een formele klacht te leiden. Een goede opvang en een luisterend oor kan escalatie of imagoschade voorkomen.

 

Ongewenst gedrag zoals pesten, ongewenste intimiteiten, (seksuele)intimidatie, discriminatie, agressie en geweld op de werkvloer is voor derden niet altijd zichtbaar. Slachtoffers lijden vaak in stilte.

 

Onveiligheid kan leiden tot ziekteverzuim en imagoschade: in deze korte video een paar feiten en cijfers.

 

 

Mijn naam is Annemieke Wolff. Ik werk als zzp’er aan verschillende projecten en sta voor medewerkers van diverse bedrijven en onderwijsinstellingen opgesteld als Extern Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit.

 

Als basis Counsellor en met jarenlang ervaring als vertrouwenspersoon kan ik de rol van onafhankelijk extern vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit uitstekend voor u en uw organisatie invullen.

                                                                                                

Mijn waarde als Extern Vertrouwenspersoon

 

voor u als werkgever:

 

 • Sparringpartner voor het ontwikkelen van intern beleid en het implementeren daarvan
 • Voorlichten en informeren van leidinggevenden over het werkgebied van de vertrouwenspersoon
 • Bijdragen aan een prettig en veilig werkklimaat
 • Signaleren en (on)gevraagd adviseren van de organisatie
 • Escalatie, ziekteverzuim en formele klachten voor zijn
 • Onafhankelijk en objectief
 • Jaarlijkse (geanonimiseerde) verslaglegging

 

voor u als medewerker:

 

Heeft u behoefte aan een vertrouwelijk gesprek? Omdat u zich niet meer prettig of veilig voelt op de werkvloer….. of omdat u iets opvalt binnen de organisatie waarvan u zich afvraagt of dat wel ‘integer’ is? Laat het niet escaleren!

 

 • Eerste opvang, hulp, advies, ondersteunen en bijstaan
 • Een luisterend oor
 • Vertrouwelijkheid en Geheimhoudingsplicht (tenzij…)
 • Onafhankelijk en objectief
 • Samen zoeken naar een (informele) oplossing
 • Kennis van de sociale kaart van de organisatie
 • Doorverwijzen naar professionele hulpverleners en/of klachtencommissie
 • Verlenen van nazorg
 • Preventief: Ondersteuning en advies inzake het omgaan met en reageren op de ongewenste omgangsvormen

 

 

Mijn kernkwaliteiten:

 

 • Empathisch
 • Consistent
 • Doortastend
 • Flexibel
 • Onafhankelijk
 • Integer
 • Betrouwbaar
 • Geschoold en gediplomeerd conform de door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) opgestelde eisen

 

 

Uw Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

 

Ongewenste Omgangsvormen:

De Arbowet verplicht werkgevers maatregelen te nemen om hun medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen Psychosociale Arbeidsbelasting PSA (artikel 3 lid 2). Werknemers hebben recht op een veilige, integere en gezonde werkplek. Daar valt ook bescherming tegen ongewenst gedrag onder. Denk aan pesten, ongewenste intimiteiten, (seksuele)intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Echter in veel bedrijven ontbreekt beleid of wordt dit niet juist uitgevoerd.

 

Integriteit:

Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders van kracht voor organisaties met meer dan 50 medewerkers.

Dit houdt onder andere in dat het hebben van een veilige meldregeling voor vermoedens van misstanden en het faciliteren dat een potentiële melder iemand in vertrouwen kan raadplegen. Het aanstellen van een Vertrouwenspersoon Integriteit ligt dus voor de hand. Als er misstanden, zoals fraude en corruptie, worden verondersteld, dan moeten deze in het belang van de organisatie veilig kunnen worden gemeld.

 

Hier een kort filmpje met uitleg over de functie van de vertrouwenspersoon.

Wat zijn de tarieven voor uw Vertrouwenspersoon:

 

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek met directie/HR/OR stel ik graag op basis van uw wensen een maatwerk abonnementspakket voor u samen. U kunt hierbij denken aan:

 

Inzet op aanvraag:

 

U wilt ervan verzekerd zijn dat er voor uw medewerkers altijd (*) een gecertificeerd vertrouwenspersoon beschikbaar is? Maar heeft u geen behoefte aan het Basis of Plus abonnement, dan kunt u kiezen voor het Aansluit abonnement. De kosten bedragen € 325,- per jaar.

 

Voor uw preventiemedewerker ben ik altijd telefonisch beschikbaar en u ontvangt jaarlijks een digitale nieuwsbrief.

Naast dit beschikbaarheidstarief reken ik een vergoeding van € 95,- per uur voor daadwerkelijk afgenomen dienstverlening. Bijvoorbeeld gespreksvoering met medewerkers, OR, MZR en/of HR, het geven van presentaties of bieden van ondersteuning bij het opstellen van beleid en het maken van het geanonimiseerde jaarverslag.

 

Basis abonnement:

 

 • Telefonische bereikbaarheid voor uw medewerkers
 • Maximaal 5 gesprekken per jaar met melders
 • Jaarlijks 1 presentatie voor (nieuwe) medewerkers
 • 1 Keer per jaar de nieuwsbrief
 • Jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag

 

Tarieven op jaarbasis:

Tot 50 medewerkers 51-100 medewerkers 101-150 medewerkers 151-200 medewerkers
€ 495,- € 850,- € 1.200,- € 1.575,-

 

Plus abonnement:

 

 • Ondersteuning van de organisatie bij het opstellen van beleid Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit
 • Jaarlijks 1 presentatie voor leidinggevenden 
 • Jaarlijks 1 keer aanwezig bij teamoverleg Directie/MT/OR
 • Jaarlijks een presentatie voor (nieuwe) medewerkers
 • Telefonische bereikbaarheid voor uw medewerkers
 • Maximaal 10 gesprekken per jaar met melders
 • 1 Keer per jaar de nieuwsbrief
 • Jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag

 

Tarieven op jaarbasis:

Tot 50 medewerkers 51-100 medewerkers 101-150 medewerkers 151-200 medewerkers
€  1.975,- € 2.350,- € 2.500,- € 2.750,-

 

Bovenstaande abonnementen zijn in overleg aan te passen en passend te maken voor uw onderneming of organisatie. Ook voor bedrijven met meer dan 200 medewerkers stel ik graag in overleg een maatwerk abonnement samen.

 

Naast de genoemde abonnementsvormen kunt u er ook voor kiezen om aanvullend en/of incidenteel een beroep op mij te doen. Bijvoorbeeld om te sparren over uw beleid, ter ondersteuning van uw interne Vertrouwenspersoon of om te hulp te schieten bij calamiteiten.

Mijn uurtarief bedraagt € 95,-.

Reiskostenvergoeding € 0,38 per kilometer.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

 

(*) Het samenwerkingsverband ‘Uw Vertrouwenspersonen’, waar ik deel van uitmaak, zorgt ervoor dat u ervan verzekerd bent dat er bij calamiteiten altijd snel een vertrouwenspersoon (m/v) beschikbaar is.

 

Annemieke Wolff, gecertificeerd Vertrouwenspersoon:

Annemieke Wolff, Vertrouwenspersoon, WolffConnect, Hengelo, Twente

 

Annemieke Wolff, Vertrouwenspersoon, Wolff Connect

Opdrachtgevers zijn diverse MKB bedrijven in de regio Twente en diverse onderwijs organisaties waaronder:


Annemieke Wolff

Parijsstraat 21

7559 KN Hengelo

Annemieke@WolffConnect.nl

06 – 30 75 00 30

Privacy verklaring
Algemene voorwaarden

Copyright © 2018 Annemieke Wolff / Webdesign Labweb.nl